Спортен Регламент за 2019 г.

Спортен Регламент за Тайм Атак Балкани 2019 е онлайн на БЪЛГАРСКИ език! След няколко дни ще е налична и версията на английски език.

Промените са отразени с удебелен шрифт. Основните промени са следните:
1. Въвежда се различна точкова система за класовете и за Генерално класиране
2. Променено е правилото за двойните точки в последния кръг, за да не може участници, които участват само в него, да се класират в Топ 3 за годината.
3. Въвежда се отборно класиране
4. Отпада Action Session, която се провеждаше с Топ 10 от Генерално класиране. На нейно място ще се провежда Touge Battle с Топ 32 от Генерално класиране.
5. Touge Battle е със статут на отделен шампионат